Natuurspeeltuin De Mergelhoof

Natuurspelen

De belangrijkste doelgroep van de speeltuin zijn de kinderen, daar begint en eindigt het mee. Het belangrijkste uitgangspunt is het (veilig) spelen van kinderen in en met de natuur.

Met kinderen worden alle kinderen bedoeld. Dat wil zeggen dat de natuurspeeltuin een sociaal karakter heeft. Dit komt tot uiting in de communicatie en het prijsbeleid van speeltuin en kantine.

Voor kinderen met een handicap werkt de speeltuin aan een betere toegankelijkheid.

De term natuurspeeltuin wordt niet in de strikte zin van het woord gehanteerd, maar als mix van aanleidingen voor natuurspelen met 'klassieke' speelelementen, die duurzaam in productie en onderhoud zijn en die een overwegend natuurlijk uiterlijk hebben.

De plek waar het spelen plaatsvindt is in de natuur. De natuur kan zo al spelende beleefd worden. Een goede omgang met de natuur staat centraal bij het beheer van de speeltuin.
De vigerende wet- en regelgeving zijn daarbij leidend. (Natura 2000 soorten.)