Natuurspeeltuin De Mergelhoof

Actueel

2018: jaar van twee sporen
Enerzijds worden en zijn er puntjes op de i geplaatst en anderzijds wordt er gespaard voor een grote investering: een groot speeltoestel midden op het terrein.

Enkele puntjes op de i: de inrichting van het kleuterspeelgedeelte is aangevuld. Er is groen bij geplant en het fietsjesgedeelte wordt beter afgeschermd zodat kinderen op fietsjes niet meer door de hele speeltuin dwalen en uit het zicht kunnen verdwijnen.

Dit jaar wordt er 25.000 euro bijeengezocht voor een groot toestel.

Een deel van de inkomsten en de toestel­vervangings­subsidies van de gemeente Maastricht, worden daar voor gereserveerd. Ook de plaatselijke stichtingen, die natuur- en sociale doelen ondersteunen, worden daarvoor benaderd.

Iedere bijdrage, hoe groot of klein ook, is welkom.
Mail voor meer informatie naar: Natuurspeeltuindemergelhoof@gmail.com