Natuurspeeltuin De Mergelhoof

Actueel

2018: jaar van twee sporen
Enerzijds worden en zijn er puntjes op de i geplaatst en anderzijds wordt er gespaard voor een grote investering: een groot speeltoestel midden op het terrein (inmiddels geplaatst).

Enkele puntjes op de i: de inrichting van het kleuterspeelgedeelte is aangevuld. Er is groen bij geplant en het fietsjesgedeelte wordt beter afgeschermd zodat kinderen op fietsjes niet meer door de hele speeltuin dwalen en uit het zicht kunnen verdwijnen.